สถานที่ท่องเที่ยว

ยอดภูเรือ


น้ำตกปลาบ่า

หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ

ลานคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ล่องแก่ง ลำน้ำสาน

 

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 โทรศัพท์ 0-4289-9058
E-mail: Agripr@doae.go.th

 

กลับ