รีสอร์ท/โรงแรม

1. พิมพ์พร รีสอร์ท  ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร.0-4289-9152

            * ประเภท                                บังกะโล  บ้านพักรีสอร์ท

            * จำนวนที่พัก                         7 ห้อง

            * ราคาต่ำสุด-สูงสุด                 800-1,200 บาท

2. ภูเรือ รีสอร์ท  ตั้งอยู่ที่ 163 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร.0-4289-9048

            * ประเภท                                บังกะโล  บ้านพักรีสอร์ท

            * จำนวนที่พัก                         19 ห้อง

            * ราคาต่ำสุด-สูงสุด                 700-2,500 บาท

3. ภูเรือ ชาเล่ย์    ตั้งอยู่ที่  110 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร.0-4289-9012,0-4289-9021

            * ประเภท                                เกสท์เฮ้าส์

            * จำนวนที่พัก                         33 ห้อง

            * ราคาต่ำสุด-สูงสุด                 500-1,200 บาท

4. รอยัล ภูเรือ มิวส์  ตั้งอยู่ที่ 47 บ้านโนนสมบูรณ์ ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
โทร.0-2513-7578-9

            * ประเภท                                โรงแรม

            * จำนวนที่พัก                         30 ห้อง

            * ราคาต่ำสุด-สูงสุด                 1,200-1,200 บาท

5.  นพรัตน์การ์เด้นฮิลล์  ตั้งอยู่ที่ 184 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร.0-4289-9056

            * ประเภท                                เกสท์เฮ้าส์

            * จำนวนที่พัก                         14 ห้อง

            * ราคาต่ำสุด-สูงสุด                 800-1,500 บาท

6. ภักดีมิตร รีสอร์ท  ตั้งอยู่ที่ 109 หมู่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร.0-4289-9118

            * ประเภท                                บังกะโล  บ้านพักรีสอร์ท

            * จำนวนที่พัก                         12 ห้อง

            * ราคาต่ำสุด-สูงสุด                 300-700 บาท

7. วรัญญา รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่  314 ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร.0-4289-9020,08-1379-2323

            * ประเภท                                บังกะโล  บ้านพักรีสอร์ท

            * จำนวนที่พัก                         20 ห้อง

            * ราคาต่ำสุด-สูงสุด                 800-1,200 บาท

8. ภูเรือ คันทรี โฮม  ตั้งอยู่ที่ 223 หมู่ 4 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
โทร.0-4289-9547,08-1935-8808

     (มีบริการเต้นท์ ราคา 300 บาท ต่อคน) เต้นท์มีจำนวน 40 หลัง

            * ประเภท                                โฮมสเตย์

            * จำนวนที่พัก                         3 ห้อง

            * ราคาต่ำสุด-สูงสุด                 1,00-4,000 บาท

9. ไร่สานตม บ้านภูล้อม  ตั้งอยู่ที่ 9 หมู่ 5 ตำบลสานตม ตั้งอยู่แยกระหว่าง กม. 36-37 เข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 800 เมตรอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย      โทร.08-9529-3773

            * ประเภท                                บังกะโล  บ้านพักรีสอร์ท

            * จำนวนที่พัก                         - ห้อง

            * ราคาต่ำสุด-สูงสุด                 - บาท

10. ภูเพชร ฮิลล์ รีสอร์ท   ตั้งอยู่ที่ 369 หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร.0-4289-9157,08-1320-2874

            * ประเภท                                บังกะโล  บ้านพักรีสอร์ท

            * จำนวนที่พัก                         13 ห้อง

            * ราคาต่ำสุด-สูงสุด                 400-1,500 บาท

11. ชัชฎาแกรนด์ รีสอร์ท   ตั้งอยู่ที่ 65 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร.0-4289-9399

            * ประเภท                                บังกะโล  บ้านพักรีสอร์ท

            * จำนวนที่พัก                         28 ห้อง

            * ราคาต่ำสุด-สูงสุด                 500-2,000 บาท

12. ระเบียงภู รีสอร์ท  ตั้งอยู่ที่ 483 หมู่ 7 ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร.0-4289-9643,08-1785-6676

            * ประเภท                                บังกะโล  บ้านพักรีสอร์ท

            * จำนวนที่พัก                         10 ห้อง

            * ราคาต่ำสุด-สูงสุด                 500-3,500 บาท

13. ภูเรือเรือนไม้ รีสอร์ท  ตั้งอยู่ที่ 471 หมู่ 7 บ้านภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร.0-4289-9418,08-1954-2915

            * ประเภท                                บังกะโล  บ้านพักรีสอร์ท

            * จำนวนที่พัก                         6 ห้อง

            * ราคาต่ำสุด-สูงสุด                 500-1,800 บาท

14. ไร่สัณยา  ตั้งอยู่ที่ 178 หมู่ 10 บ้านแก่งแล่น ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร.0-4280-1138-9

            * ประเภท                                บังกะโล  บ้านพักรีสอร์ท

            * จำนวนที่พัก                         7 ห้อง

            * ราคาต่ำสุด-สูงสุด                 2,000-10,000 บาท

 

หมายเลขโทรศัพท์ประจำอำเภอภูเรือ
สถานที่พัก โรงแรม/รีสอร์ท
ที่
ชื่อที่พัก
หมายเลขโทรศัพท์
1 ภูเพชรฮิลล์รีสอร์ท 0-4289-9157
2 พิมพ์พรรีสอร์ท 0-4289-9152
3 ภูเรือชาเล่ท์ 0-4289-9012,201
4 ภูเรือ รีสอร์ท 0-4289-9048, 0-4289-9042
5 มณีนพรัตน์ 0-4289-9118
6 ทัพผาธาร รีสอร์ท 0-4289-9243
7 อัศวมิตร 0-4289-9118
8 สองพี่น้อง 0-4289-9258
9 ไร่วรัญญารีสอร์ท 08-1379-2323
10 ยอดเขา 0-4289-9161
11 ภูเรือบุษบารีสอร์ท แอนด์ สปา 0-4289-9299
12 สบันงา รีสอร์ท 0-4289-9278
13 รังเย็น 0-4289-1089
14 ภูผาน้ำ รีสอร์ท 0-4298-2055,0-4289-2055-6
15 ชัชชฎาแกรนด์รีสอร์ท 0-4298-9399
16 ระเบียงภู รีสอร์ท 0-4289-9643
17 ภูเรือมิลล์ 0-4289-1396,0-4289-9022
18 ภูมณี 0-4289-9556
19 ภูเรือเรือนไม้ 0-4289-9096
20 ภูเรือคันทรีฮิลล์ รีสอร์ท 0-4280-9502
21 บ้านธงชัย รีสอร์ท 0-4289-9116
22 แม่คะนิ้ง รีสอร์ท 0-4289-9463
23 ภักดีมิตร รีสอร์ท 0-4289-9118
23 รุจิรินทร์ รีสอร์ท 0-4289-9156
24 นิดา รีสอร์ท 0-4289-9097
25 บ้านสวนปิยพร รีสอร์ท 0-4289-9092
26 ภูดารา รีสอร์ท 0-4280-1138
27 กรสวรรค์ รีสอร์ท 08-1545-5667
28 รังเย็น รีสอร์ท 0-4280-9511-3
สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 โทรศัพท์ 0-4289-9058
E-mail: Agripr@doae.go.th

 

กลับ